Hvad siger folk?

Åh, hvor blev jeg glad, da jeg blev præsenteret for materialet 'Da Bo mistede sin far' - et nyt pædagogisk materiale til støtte for børn i sorg. - Tak til I tre ildsjæle, Louise, Niels og Carsten fordi jeres hjerter banker for børns trivsel og sunde udvikling. I gør en forskel, og det kommer jeres fine materiale også til at gøre. Af hjertet Tak!

HVORFOR ER SNAK OM SORG VIGTIG!

Alle møder sorgen, nogle dog allerede som børn. Når man mister en mor eller en far, kan man let miste fodfæstet, opleve tristhed, meningsløshed, afmagt og ensomhed. Det er meget væsentligt, at man lader sorgen være en del af normaliteten, at man giver barnet tryghed til at kunne gå ind og ud af sorgen og yde støtte, når det kræves. Det hjælper ikke at lade som om, at det går over eller slet ikke sige noget.

Det er vigtigt, at vi tør være i følelserne med barnet og hjælper dem med at turde tale om det, der er svært. Derigennem lærer vi barnet at regulere sine egne følelser, lærer dem det gode ved at bede om og få hjælp, når der er brug for det.

Dette vil uden tvivl medvirke til, at langt færre end i dag på et senere tidspunkt rammes af angst, depression, spiseforstyrrelse, selvskade og andre sværere psykiske lidelser, som vil få endnu større personlige og samfundsmæssige konsekvenser. Mange børn, unge og voksne tror, at tab og sorg er noget, man kommer over og rammes derfor ekstra hårdt, når sorgen og savnet vokser sig så stort, at man udvikler angst og depression.

At turde se på sorgen som en del af livet, støtte og hjælpe i tide, er en investering i en sundere psykisk og fysisk fremtid, både for den enkelte og for hele samfundet.

Linda Bramsen
Overlæge, speciallæge i Børne- og Ungdomspsykiatri