Louise Hardisty

Louise Hardisty

SorgPilot og lærer

Mit bidrag til projektet omhandler særligt min konkrete viden og erfaring med børn i sorg.

Min baggrund for at arbejde med børn i sorg er, at jeg er lærer og tit møder børn, som oplever svære livsvilkår. Jeg havde en nysgerrighed og interesse for, hvordan jeg kunne være der for denne gruppe elever. I 2013 tog jeg SorgPilot-uddannelsen, hvor jeg fik læring i at snakke med børn i sorg. Her fik jeg den viden og de redskaber, jeg manglede for at kunne være der for disse elever. Jeg trak i arbejdstøjet og lavede samtaleforløb for børn, som havde mistet på min daværende skole, og jeg lavede grupper for børn med skilte forældre.

Iværksætteren

Jeg startede min egen virksomhed for at udvikle et materiale til støtte for lærere og pædagoger. Virksomheden hedder Omsorgskassen og har eksistereret siden 2014.

Omsorgskassen er en online platform, med blandt andet vejledninger samt videoer om, hvordan man laver samtaleforløb for børn. Jeg holder foredrag og underviser i, hvordan personalet bliver bedre klædt på til at møde sorgramte børn.

Sådan arbejder jeg

Min tilgang til sorgbearbejdelse er at bruge børnenes vej ind i det svære. Vejen går gennem leg, sanser og kroppen for på den måde at komme omkring de tunge følelser og oplevelser. Jeg arbejder ud fra en samtaleproces, hvor mødet starter i lethed og går over i sorgbearbejdelsen og tilbage til letheden. Børnene oplever et rum, hvor der er plads til at blive set, hørt og forstået med det, som fylder for dem lige nu. At opleve at der er en voksen, som tør være med dem, om det som er svært.