Carsten Møller

Carsten Møller

Traumeterapeut og lærer

Jeg har de seneste 22 år arbejdet som klasselærer og inklusionsvejleder med fokus på læring og trivsel. Igennem årene har jeg set, hvor stor betydning det har for børns trivsel, udvikling og læring, at de bliver mødt og set der, hvor de er. Jeg har også oplevet, hvordan forandringer som fx skilsmisse og dødsfald kan påvirke børnenes måde at være i skolen og livet på. De seneste 7 år har jeg også arbejdet som traumeterapeut med børn og voksne. Når børn bliver traumatiserede kan deres psykologiske og følelsesmæssige udvikling næsten sættes i stå.

Far til Bo

Bo (FACE:IT) blev skabt i 2013 i et samarbejde med Niels Rahbæk. Det viste sig hurtigt, at Bo er et meget brugbart dialogredskab til at arbejde med følelser, løse konflikter og træne empati. Bo bliver i dag brugt af børn fra under 3 år til voksne både pædagogisk og terapeutisk og inden for mange områder fx hospitaler, vuggestuer og i private hjem.

Leg og ressourcer

På skolen har jeg udviklet PTSD-forløb til nogle af vores børn i modtagelsesklasser. Ressourcefyldte lege og aktiviteter har været udgangspunktet for forløbene, som børnene har været meget glade for. Legene og aktiviteterne er bygget op, så samtidig med at børnene leger, skabes der rammer for selvreguleringen af deres autonome nervesystem kan genetableres. Noget som ofte kommer ud af balance, når vi oplever noget voldsomt.

Det er de voksne!

I det hele taget er mit fokus blevet mere og mere rettet på, hvor stor betydning, vi voksnes indsigt og selvregulering har på børnenes trivsel og læring og af samme grund, laver jeg kurser og oplæg med overskriften: ”Robuste voksne skaber robuste børn”. Det er nemlig os voksne, der skal se på børnene på en anden måde, hvis vi vil møde dem, der hvor de er og derved understøtte deres udvikling.