Film 13. Bo var i sorggruppe 

Indhold:

Bo ser tilbage på mødet med sorggruppen. Han havde ikke lyst til at starte i gruppen, men mor hjalp ham. I sorggruppen var der 6 børn og 4 havde mistet deres far. De snakkede og tegnede på mødet. Bo var rigtig glad for, at han tog med og glæder sig til næste gang.

Opmærksomhedspunkter:

Det at man bliver set, hørt og forstået kan være med til at lette sorgbearbejdelsesprocessen. 

Det er igennem sproget, at barnet bliver mere bevidst om sine følelser og oplevelser. Ved at give barnet et sprog for de følelser, som det oplever. Når barnet sætter ord på oplevelser og følelser, forbindes følelser, tanker og sprog. Sproget gør det muligt at dele sine oplevelser og følelser og tanker med andre, og det kan føles lettere at bære, at man ikke går alene med det.

Intro og arbejde med filmen:

”Nu skal vi se en film om ”Bo var i sorggruppe”. Den handler om, hvordan Bos første gang i sorggruppen var. 

Spørgsmål, som kan stilles efterfølgende:

Hvad syntes du om filmen?

Hvad syntes Bo om at være i sorggruppe?

Var der noget som overraskede dig?

Aktiviteter:

Hvis du gik/går i en sorggruppe – hvad kunne du godt tænke dig at spørge de andre om?

Hvad kunne du godt tænke dig at fortælle de andre?