Film 7. Bo var i skole igen 

Indhold:

Bo ser tilbage på dagen. Han startede med at være meget nervøs, så mødte han sin klasselærer, og de snakkede om, hvordan Bo gerne vil have, at de snakkede med klassen. Bo kom ned i klassen. De tændte et lys, og der var også andre som fortalte om en, de havde mistet. De så filmen “Når livet går sin vej”, og snakkede om, hvad de tror der sker med de døde. 

Opmærksomhedspunkter

Frygten for det ukendte. Vigtigt med støtte og forberedelse. Vi har alle mistet et eller andet som har betydning for os. Ved at have det fokus “normaliseres” det at miste. Det er godt at vide, at det er ok både at være ked af det men også glad, når man har mistet.  

Intro og arbejde med filmen:

”Nu skal vi se en film om ”Bo var i skole igen”. Den handler om at Bo tænker tilbage på skoledagen.

Spørgsmål, som kan stilles efterfølgende:

Hvad syntes du om filmen?

Hvad tænker du om engle?

Hvad ved du om engle?

Hvad tror du sker med de døde?

Hvad vil du sige til en, som har mistet?

Aktiviteter:

Tegn eller skriv om hvad der sker med de døde?

Snak om hvordan er vi gode pårørende?

Hvordan er vi gode venner til mennesker, som har mistet?