Film 9. Bo savner sin far 

Indhold:

Vi ser Bo, der står og kigger på en far, som henter sin søn. Bo synes, det er snyd og uretfærdigt, at det var hans far som døde. Han kommer til at tænke tilbage på dengang, hans far hentede ham, og tog ham med til fodbold. Nu kører han tit med sine kammeraters fædre til fodbold. Det er tit til fodbold, at Bo savner sin far og mærker stærke følelser. 

Opmærksomhedspunkter

Vrede og oplevelse af uretfærdighed er naturlige følelser at have, men de kan nogle gange være svære at rumme for omgivelserne. 

Når der er to forældre, har de ofte forskellige roller og relation i forhold til barnet. Når den ene forælder dør, er der opgaver/roller, som ikke bliver løst. Her kan det ofte være nødvendigt at den tilbageværende forælder og barnet finder nye måder at være sammen på.  

Intro og arbejde med filmen:

”Nu skal vi se en film om ”Bo savner sin far”. Den handler om, at Bo ser en af sine venner blive hentet af sin far, og så oplever Bo, at han fyldes af følelser og tanker om sin far. Bo synes, at det er uretfærdig og savner sin far meget især til fodbold, da det var noget, han havde sammen med sin far.

Spørgsmål, som kan stilles efterfølgende:

Hvad syntes du om filmen?

Hvad synes du om Bos reaktion?

Hvilke opgaver er mors?

Hvilke opgaver er fars?

Kan en forælder godt lave begge “slags” opgaver? 

Aktiviteter:

Del et papir med en streg, på den ene side tegner du de ting, du gør sammen med mor, og på den anden side tegner du det, du gør sammen med far. 

Sæt streg under de ting, som du laver med din far eller mor, som du meget nødig ville undvære?

Kan du gøre de ting med den anden forælder eller en anden du kender?