Film 4. Begravelsen  

Indhold:

Bo skal til sin fars begravelse. Han er inde i kirken og oplever, at der er mange mennesker, han kender, og nogle han ikke har set før. Bo lægger mærke til duften af blomster, at mange mennesker er triste eller græder, musikken i kirken og klokkerne som ringer. Efter begravelsen går de over i forsamlingshuset. Her griner folk af sjove historier om Bos far. Bo leger og hygger sig med sine fætre og kusiner.   

Opmærksomhedspunkter:

Det er vigtigt at se og høre barnet i forbindelse med begravelsen. Barnet kan ofte være usikker på, hvad der skal ske i kirken, så det kan være rigtig godt at snakke om det inden. Det kan også være godt for barnet, at de voksne fortæller, hvordan de selv har det, så barnet oplever, at forskellige følelser er legale. Hvis man selv er meget overvældet af sorg, er det ikke sikkert, at man skal dele al ens egen smerte med barnet.   

Nogle børn kan få dårlig samvittighed over ikke at græde i kirken.

Intro og arbejde med filmen:

”Nu skal vi se filmen ”Begravelsen”. Du ser, hvordan Bo oplever sin fars begravelse.

Spørgsmål, som kan stilles efterfølgende:

Hvad syntes du om filmen?

Hvad tror du der sker til en begravelse?

Ved du, hvad forskellen er på begravelse og bisættelse?

Hvad lagde du særligt mærke til i filmen?

Hvordan gør man i andre lande eller tilbage i tiden med de døde?

Aktiviteter:

Hør musik

Lad barnet folde et stykke A4 papir på midten. På den ene halvdel skal de tegne til noget trist musik, som du sætter på. Bagefter sætter du musik på, du bliver glad af. 

Snak om at musikken er en vej ind til vores følelser, og musikken kan hjælpe eller støtte os i den stemning, vi er I. Musikken kan også ændre ens stemning. Snak med børnene om de også har noget musik, som betyder noget for dem? Giv dem til opgave at finde frem til en sang/nummer, som gør dem glade.